FlexiQ Plaza‎ > ‎

Artikelen

 • Kamp scherpt regels pensioeninformatie aan Bron: amweb.nl, 26-6-2012 Minister Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gaat strengere eisen stellen aan de informatie die pensioenfondsen en -verzekeraars verstrekken aan hun klanten. Hij doet dat ...
  Posted Jun 27, 2012, 12:52 AM by Unknown user
 • Consultant Sander Floris een van de zes genomineerden van de SPO Essayprijs * Bron SPO. Kritische studenten schrijven haarscherpe essays, Een korte rondgang langs de zes genomineerden van de SPO Essayprijs De SPO Essayprijs is hard op weg een klassieker te worden. Sinds ...
  Posted Jun 27, 2012, 12:49 AM by Unknown user
 • Eerste Kamer zet pensioenakkoord in de wacht De Eerste Kamer heeft besloten wetgeving voor uitvoering van het pensioenakkoord in de wacht te zetten. Dat gebeurt op verzoek van demissionair minister Henk Kamp (Sociale Zaken). De VVD-bewindsman ...
  Posted Jun 27, 2012, 12:51 AM by Unknown user
 • Consultant J. Ram geeft haar visie op "Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding" Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding, 10 april 2012 Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een brochure gepubliceerd met informatie over de verdeling van pensioen bij (echt)scheiding. De Pensioenfederatie ...
  Posted Jun 27, 2012, 12:52 AM by Unknown user
 • Brief Kamp over uitwerking Pensioenakkoord Minister Kamp van SZW heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de afspraken in het Pensioenakkoord met betrekking tot het tweede pijler pensioen. In april zullen ...
  Posted Apr 1, 2012, 11:42 PM by Unknown user
Showing posts 1 - 5 of 23. View more »

Kamp scherpt regels pensioeninformatie aan

posted Jun 27, 2012, 12:50 AM by Unknown user   [ updated Jun 27, 2012, 12:52 AM ]

Bron: amweb.nl, 26-6-2012
Minister Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gaat strengere eisen stellen aan de informatie die pensioenfondsen en -verzekeraars verstrekken aan hun klanten. Hij doet dat naar aanleiding van een evaluatie, waaruit vorig jaar bleek dat de huidige communicatie richting pensioendeelnemers vaak niet begrijpelijk en te algemeen is.

"In een tijd waarin een deel van de pensioenen door de onzekere economische situatie gekort moet worden, is het noodzakelijk dat pensioendeelnemers in een oogopslag kunnen zien welke uitkering men kan verwachten, wat de risico's zijn en wat iemand zelf kan doen als dat nodig is", schrijft hij aan de Tweede Kamer. De aanvullende regels worden opgenomen in de Pensioenwet; het wijzigingsvoorstel wordt naar verwachting begin volgend jaar aan de Kamer voorgelegd.

Wijzigingen zijn onder meer dat de informatie over de koopkracht van het pensioen en de gevolgen van de pensioenrisico's op dezelfde wijze gecommuniceerd moeten worden, dat in de eerste laag informatie alleen de belangrijkste zaken aan bod komen, dat pensioenuitvoerders meer maatwerk moeten kunnen leveren, dat zij hun communicatie afstemmen op de behoefte van de deelnemer en dat er meer mogelijkheden komen voor digitale informatieverstrekking.

Consultant Sander Floris een van de zes genomineerden van de SPO Essayprijs

posted Jun 21, 2012, 1:23 AM by Unknown user   [ updated Jun 27, 2012, 12:49 AM ]

* Bron SPO.
Kritische studenten schrijven haarscherpe essays,
 Een korte rondgang langs de zes genomineerden van de SPO Essayprijs

De SPO Essayprijs is hard op weg een klassieker te worden. Sinds vier jaar maken alle studenten van de Leergang Collectieve Pensioenen een essay over hun kijk op een actueel pensioenonderwerp. De zes genomineerden van dit jaar komen met verrassende en vaak prikkelende oplossingen voor een keur aan prangende problemen.

De Leergang trekt zaken het diepe in. Je leert zelfstandig problemen te analyseren en onderlinge verbanden te leggen. De cursisten die de Leergang volgen, zijn vaak allround of senior medewerkers, mensen die inmiddels goed doorleefd zijn in de pensioenuitvoering. De Leergang Collectieve Pensioenen is een van de meest gevolgde opleidingen in het SPO-curriculum. Het is het verdiepende vervolg op de Opleiding Collectieve Pensioenen, dé basisopleiding voor medewerkers  in de pensioenuitvoering. In de opleiding is het schrijven van een essay de kers op de taart. Cursisten kiezen zelf een actueel onderwerp en een bijbehorende probleemstelling. Met goede argumenten denken ze een oplossingsrichting uit. Om de schrijvers extra te motiveren, dingt iedereen automatisch mee naar de SPO Essayprijs.

Een jury, bestaande uit Emile Schols, Guus Wouters en Peter Borgdorff, beoordeelt alle deelnemers op visie, originaliteit, praktijkgerichtheid, leesbaarheid en onderbouwing. Benieuwd? Hieronder worden de zes genomineerden en hun essays kort belicht.

Patrick de Graaf | Afkoop klein pensioen: het opeten van je eigen oudedagvoorziening

De Graaf is Pensioenbeheerder op de afdeling deelnemerszaken van Syntrus Achmea Pensioenbeheer. In zijn essay belicht hij de gevolgen van het afkopen van kleine pensioenen. Hij doet dit vanuit het perspectief van de gewezen deelnemer.

Het onderwerp is actueel: veel pensioenbeheerders, waaronder De Graafs werkgever, benaderen deelnemers van kleine pensioenen actief met het voorstel hun pensioen af te kopen. De meerderheid gaat akkoord, zonder zich vaak bewust te zijn van de precieze gevolgen.Geen goede zaak, aldus De Graaf. Wat doen mensen met het vrijgekomen geld? Opnieuw beleggen of toch gewoon in de maandelijkse huishoudpot? Hij vreest dat het laatste regelmatig gebeurt. Zowel de pensioenfondsen als de deelnemers zouden daarom veel kritischer met afkopen moeten omgaan.

Sander Floris | Risico’s van flexibilisering beperken

De pensioenmogelijkheden worden steeds flexibeler. Als de pensioenuitvoerder haar deelnemers niet goed begeleidt en informeert kunnen zij nadelige keuzes maken voor zichzelf of hun partner. Sander Floris, senior pensioenconsultant bij FlexiQ, pleit voor een proactieve zorgplicht.

Floris kent het probleem uit de eigen werksfeer. Veel deelnemers zijn zich goed bewust van de gevolgen van hun keuzes, maar regelmatig ziet hij ook dat mensen onbewust zichzelf benadelen. Vaak is er dan niks meer aan te doen. In zijn essay belicht hij verschillende wegen waarlangs deelnemers de mist ingaan. Hoe dit te voorkomen? Door een persoonlijk gesprek met een specialist, als aanvulling op een pensioenplanner. De specialist is in staat om alle voors en tegens te belichten. Meer dan uur hoeft zo’n adviesgesprek niet te kosten, een kleine investering in het licht van keuzes die een leven lang blijven staan.

Merlin IJzerman | Partnerpensioen, een individuele aangelegenheid

IJzerman is medewerker deelnemers bij Pensioenfonds Horeca & Catering. In zijn essay onderzoekt hij of het partnerpensioen in de tweede pijler (collectieve regelingen) nog wel toereikend is, of dat dit beter kan verschuiven naar de derde pijler (individuele verzekeringen). 

Het bestaande argument voor het onderbrengen van het partnerpensioen in collectieve regelingen dient volgens IJzerman vooral een maatschappelijke bescherming, een bescherming die in de praktijk vaak te beperkt en onterecht blijkt. Dan liever de zekerheid van een individuele regeling. IJzerman komt tot de conclusie dat deze laatste optie inderdaad de voorkeur geniet. Duidelijkheid en zekerheid zijn hierbij de twee belangrijkste argumenten: een individuele verzekering is afgestemd op ieders persoonlijke situatie en hierin kan nogal eens wat veranderen.

Mia de Beurs | Verdamping van ons pensioen door Europa? Deksel erop!

Een pittige titel uit de pen van Mia de Beurs. allround medewerker pensioenen op de afdeling Betalen en Vorderen van Cordares. Haar essay is een aanklacht tegen het zeer riante pensioenbeleid van sommige Europese landen.

Vrolijk stemt het niet. De bom is gebarsten, met dank aan eerdere regeringsleiders die willens en wetens hun kop in het zand staken. Saillant detail: al voor het uitbreken van de huidige financiële crisis leverde De Beurs haar essay in.Deze pensioenstelsels kennen een onhoudbare financieringsbehoefte, aldus De Beurs. Er moet geld worden bijgelegd en dat kan alleen maar door te lenen op de kapitaalmarkt. De Beurs verwacht dat de inflatie hierdoor flink zal stijgen en hiermee onze Nederlandse pensioengelden aan waarde zullen inboeten.

Jan Koning | Privatisering WGA wenselijk?

De werkgever heeft twee opties: of de uitkeringslast van de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) verzekeren via het UWV en/of via een private verzekeraar. Jan Koning, allround medewerker backoffice pensioenen bij TKP Pensioen BV, onderzocht de wenselijkheid van die laatste optie.

Zijn conclusies: het huidige, hybride stelsel werkt niet. Privatisering is wenselijk, mits een aantal punten in acht wordt genomen, zoals solidariteit en verantwoordelijkheid van de werkgevers en verzekeraars. Dit betekent dat verzekeraars met een goed WGA-pakket moeten komen.Is aan die voorwaarden voldaan, zo betoogt Koning, dat biedt een integrale private keten van verzekeraars veel meer ruimte voor re-integratiemiddelen en investeringen in preventie. Want daar gaat het natuurlijk om: het vergroten van blijvende arbeidsdeelname. En dat zou de markt het beste kunnen.

Emile Toes | Wet VPS: De addertjes onder het gras

Toes is senior medewerker bij Cordares Pensioenbeheer. In zijn essay maakt hij de balans op van zeventien jaar Wet Verevening pensioenrechten bij Scheiding (WVPS), die de verdeling van pensioenrechten bij een scheiding regelt. Wat is er nu wezenlijk veranderd? Wat kan er nog beter?

Toes duikt in eerste instantie in bestaande onderzoeken over de effectiviteit van de WVPS. Dat zijn er nogal wat, feitelijk te veel om allemaal te bestuderen voor het komen tot een metaconclusie.De voorzichtige balans is echter grotendeels positief: dankzij de WVPS denken mensen bij een scheiding procentueel vaker aan de gevolgen voor het opgebouwde pensioen. Toch vallen de harde cijfers wat tegen: bij ongeveer 10.000 scheidingen wordt nog steeds geen rekening gehouden met de WVPS.

Warme reacties
Eind juni wordt de uiteindelijke winnaar bekend gemaakt. Naast de onvermijdelijke roem en glorie mag de winnaar zich verheugen op een overheerlijk verwenweekend op een mooie plek in Nederland. Het winnende essay is uiteraard terug te lezen op de website van SPO. 

Winnaars zijn ze nog niet, maar alle zes genomineerden geven aan dat hun nominatie alleen al met veel instemming en lof is ontvangen door hun werkgever en collega’s. In de meeste gevallen werd er al een fijne loftrompet ontstoken op het intranet of in het nieuwskrantje.

Eerste Kamer zet pensioenakkoord in de wacht

posted May 9, 2012, 11:37 PM by Unknown user   [ updated Jun 27, 2012, 12:51 AM by Unknown user ]

De Eerste Kamer heeft besloten wetgeving voor uitvoering van het pensioenakkoord in de wacht te zetten. Dat gebeurt op verzoek van demissionair minister Henk Kamp (Sociale Zaken). De VVD-bewindsman had de Senaat begin deze maand gevraagd om aanhouding van zijn wetsvoorstel over onder meer verhoging van de AOW-leeftijd, zoals met werkgevers en de vakbeweging in het pensioenakkoord is afgesproken.

Kamp werkt nu met spoed aan een nieuw wetsvoorstel, omdat VVD en CDA in een crisisakkoord met D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben afgesproken de AOW-leeftijd sneller te verhogen dan met sociale partners is afgesproken. De Eerste Kamer besluit hoe ze verder omgaat met het oude wetsvoorstel zodra de minister meer kan zeggen over de nieuwe plannen.

Volgens het akkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie stijgt de pensioenleeftijd volgend jaar met 1 maand om daarna in stappen uit te komen op 66 jaar in 2019 en in 2024 op 67 jaar. In het pensioenakkoord met sociale partners gaat de AOW-leeftijd in 2020 van 65 naar 66 jaar en in 2025 naar 67 jaar.

Consultant J. Ram geeft haar visie op "Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding"

posted Apr 11, 2012, 6:55 AM by Unknown user   [ updated Jun 27, 2012, 12:52 AM ]

Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding, 10 april 2012

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een brochure gepubliceerd met informatie over de verdeling van pensioen bij (echt)scheiding.

De Pensioenfederatie meldt dat deze brochure niet meer is te bestellen via Postbus 51. Veel pensioenfondsen melden dit nog wel op hun website. Wel is de brochure nog te vinden op rijksoverheid.nl. U kunt het informatieblad ook downloaden (zie onder dit artikel).

In 14 pagina’s wordt een goed leesbare uitleg gegeven van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding waar de volgende pensioenvormen onder vallen:
huwelijksouderdomspensioen (ouderdomspensioen opgebouwd tijdens de huwelijkse periode);
partnerschapsouderdomspensioen (ouderdomspensioen opgebouwd tijdens de periode van geregistreerd partnerschap);
SAIP-pensioen (valt onder de ‘Samenloopregeling Indonesische Pensioenen’ en daardoor ook onder de wet);
militaire pensioenen;
kapitaalverzekeringen met pensioenclausule (niet zijnde lijfrenteverzekeringen);
reserveringen in een vennootschap, zoals bedoeld in artikel 2 lid 3 van de Pensioen- en spaarfondsenwet, zoals die gold tot 1 januari 2007.

VUT-regelingen, lijfrenten, invaliditeitspensioenen, pensioenen in geval van ongehuwd samenwonen en bepaalde tijdelijke pensioenen vallen niet onder de deze wet. Een nabestaandenpensioen wordt niet volgens de ‘Wet verevening pensioenrechten bij scheiding’ verdeeld. Bij conversie wordt het echter wel betrokken. Het bijzonder nabestaandenpensioen wordt dan omgezet in een deel van de eigen aanspraak op ouderdomspensioen.

Ook AOW-pensioenen vallen niet onder de wet. Die worden aan iedereen die 65 jaar wordt individueel uitbetaald. Datzelfde geldt voor nabestaandenuitkeringen op grond van de Algemene nabestaandenwet (ANW)

Het pensioen wordt niet altijd verdeeld. In de wet staat een ondergrens voor uitbetaling door de pensioenuitvoerder. Het bedrag dat de pensioenuitvoerder zou moeten betalen aan de ex-partner die niet zelf het pensioen heeft opgebouwd, moet op het moment van scheiding meer zijn dan € 438,44 bruto per jaar (per 1 januari 2012). Kleine pensioenen worden dus niet verdeeld. De ondergrens wordt jaarlijks geïndexeerd. 

Bron: http://www.findinet.nl/news/pensioen/pensioenstelsel/verdeling-van-ouderdomspensioen-bij-scheiding/

Consultant J. Ram geeft haar visie: 

Als Consultant heb ik regelmatig te maken gehad met deelnemers die niet veel kaas gegeten hebben van het onderwerp “pensioen”. Logisch, want door de jaren heen is er enorm veel gewijzigd rondom pensioenen en is de gedachten dat we 70% van ons laatst verdiende loon krijgen op 65 jarige leeftijd al lang niet meer van deze tijd.  Daarbij komt dat er hedendaags steeds meer mensen besluiten te gaan scheiden. Een echtscheiding heeft een grote impact op je pensioen. Tijdens één van mijn projecten heb ik gemerkt dat deelnemers, werknemers bij een pensioenfonds en zelfs notarissen niet altijd weten hoe het zit. Deze brochure die is uitgegeven door het ministerie van Veiligheid en Justitie zorgt voor een beter beeld van de wetgeving en waar je als ex-partner aan moet denken. Een goede aanvulling in deze brochure is de woordenlijst, die er voor zorgt dat ook een leek begrijpt waar het over gaat.    

Brief Kamp over uitwerking Pensioenakkoord

posted Apr 1, 2012, 11:42 PM by Unknown user

Minister Kamp van SZW heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de afspraken in het Pensioenakkoord met betrekking tot het tweede pijler pensioen.

In april zullen CPB-berekeningen met betrekking tot het Pensioenakkoord en de juridische toetsing van het invaren van bestaande rechten worden afgerond.

Het aanbieden aan de Kamer van de hoofdlijnennota FTK en de resultaten van de onderzoek ten behoeve van de uitwerking van het Pensioenakkoord zal worden uitgesteld tot mei.

Bron: Ministerie van SZW

Wet “Verplichte Social Media voor pensioenuitvoerders” aanemen?

posted Mar 29, 2012, 4:58 AM by Unknown user

Dit artikel berust niet op waarheid, al is het wel wenselijk dat serieus moet worden gekeken naar de mogelijkheden die social media biedt voor pensioenuitvoerders. * Edmond Halley
 
“It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change.”

 

Charles Darwin begreep al hoe het zat eind 19e eeuw, ook de Nederlandse regering begrijpt nu dat er iets moet veranderen bij de pensioenfondsen en de pensioenbewustwording van Nederlanders. Afgelopen zomer kwamen zij dan ook met het wetsvoorstel "Verplichte Social Media voor pensioenuitvoerders". Na internetconsultatie, overleg met de toezichthouder en advies van social media deskundigen is het voorstel op een paar details aangepast. Op 22 december is het wetsvoorstel met algehele stemmen aangenomen. Dat betekent dat de Wet naar verwachting vanaf 1 februari 2011 officieel van kracht wordt. Pensioenuitvoerders (dus ook verzekeraars en PPI's) hebben nog tot 1 april 2011 de tijd om Social Media te integreren in het beleid en de strategie. De toezichthouder heeft aangekondigd streng te gaan controleren vanaf 1 april op naleving van de wet.

 

Digitale Revolutie wordt Social Media Revolutie

De wereld is in rap tempo aan het veranderen. De industriële revolutie ligt ver achter ons en de digitale revolutie is in volle hevigheid losgebarsten. De vaak nogal traditionele pensioensector weet maar moeilijk raad met deze snelle digitalisering van de samenleving, en dus ook de deelnemers van de pensioenfondsen. De jonge deelnemers vragen zich af waarom het zo lang duurt dat er weer eens wat gebeurt, terwijl de oude werknemers en gepensioneerden het spoor volkomen bijster zijn. De middengeneratie heeft of kunnen aanhaken in het spoor van de jongeren of ze zijn afgehaakt en hebben dan nog een behoorlijke inhaalslag te maken. Hoe het ook zij, de traditionele manier van communiceren en informatie (kennis) uitwisselen is voorbij. Kennis is een grondstof geworden die in overvloed te krijgen is. De economische waarde van kennis wordt dan ook steeds minder waard. Waarom zou ik betalen voor kennis als ik het zelf gemakkelijk gratis kan krijgen? Nee, waar de schaarste ontstaat zijn de bedrijven en mensen die in staat zijn om met de grondstof kennis iets innovatiefs en creatiefs te maken, zodanig dat het een effectieve oplossing biedt voor de huidige maatschappelijke thema's.

 

Anders denken

Hoewel enkele organisaties en pensioenfondsen goed snappen wat er om hun heen aan het gebeuren is, blijft verreweg het gros nog hangen in traditionele denkpatronen en bijbehorende communicatiemiddelen. De pensioenwereld is nu eenmaal niet de meest innovatieve vooruitstrevende sector, waarbij gezegd moet worden dat ook de overheid hier geen stimulerende factor is. Het wordt hoog tijd dat we pensioenfondsen gaan zien als een professioneel bedrijf dat wordt geleid door het bestuur. Een bedrijf met honderden, duizenden of misschien wel miljoenen klanten met ieder hun eigen behoeften en belangen. De toekomstige klanten en de bestaande jongste klanten van pensioenfondsen zijn opgegroeid in een wereld met Hyves, Twitter, Facebook, MSN, Wii, World of Warcrafts en ga zo maar door. Dat betekent al dat zij niet anders gewend zijn om te communiceren via social media en aanverwante communicatiekanalen. Deze jongeren (geboren vanaf 1985) krijgen nu vaak als zij aan het werk gaan (of deelnemer worden in het pensioenfonds) te maken met een grote terugval richting de industriële revolutie met ouderwetse traditionele vormen van bedrijfsvoering en communicatie. Het komt zelfs vaak voor dat deze moderne communicatiemiddelen worden geweerd binnen bedrijven. De tijd is aangebroken dat pensioenfondsen zich aanpassen aan hun klanten in plaats van andersom. Dat betekent een cultuuromslag en voor velen een vernieuwing die nauwelijks te bevatten is.
 

 
Social Media als communicatiemiddel

Social Media is een hype hoor ik sommigen zeggen. En dat klopt ook wel. Over 1 of 2 jaar is social media zo gewoon als eten, praten en slapen. Het is dan zo ingeburgerd dat niemand er meer over nadenkt en niemand het er meer over heeft. Social Media en Social Networking zullen ook de plaats van e-mail gaan overnemen en deels ook van fysieke vergaderingen. We zien het nu al gebeuren met zo'n beetje alle nieuwe websites die gebouwd worden. Alles is interactief en real-time. Twitter is vaak onderdeel van de website en bezoekers kunnen vaak online chatten met het bedrijf als ze vragen hebben. Het is een ontwikkeling die niet te stoppen is. En belangrijk is ook om te constateren dat het de service en de transparantie ten goede komt. Brieven, e-mails en telefoon worden steeds vaker overbodig. Voor pensioenuitvoerders is social media bij uitstek het middel om in te zetten voor haar klanten, mits je dat natuurlijk goed organiseert en invult. De grote dienstverleners van deze wereld werken al met zogeheten "webcare-teams" die ervoor zorgen dat vragen en klachten van gebruikers vrijwel direct worden opgelost. Voor pensioenfondsen en verzekeraars is dit ook redelijk eenvoudig te bewerkstelligen.

 

Hoe maak ik het pensioenfonds social media compliant?

De nieuwe Wet spreekt expliciet over waaraan het social media beleid van het pensioenfonds moet voldoen. Nog nooit is een Wet zo concreet geweest en het is bovendien de eerste keer dat Twitter in de nederlandse wet voorkomt. Pensioenfondsen worden vanaf 1 juli aanstaande verplicht om:

 • een eigen Twitter-account te hebben: fondsen zijn vrij om te kiezen voor beschermde tweets of openbare tweets
 • een eigen Linkedin-pagina en/of groep te hebben
 • een eigen Facebook pagina te hebben

 Hoewel diverse grote pensioenfondsen al voldoen aan de wet, zal zo'n 90% van de fondsen en verzekeraars vol aan de bak moeten. Niet alleen de bovenstaande eisen moeten worden nageleefd, maar ook zal elke uitvoerder in het pensioenreglement en in het communicatieplan moeten beschrijven hoe social media wordt geincorporeerd in het beleid en via welke kanalen de deelnemers worden benaderd. Tot slot is het ook van groot belang dat het bestuur beleid gaat ontwikkelen dat overeenkomt met het profiel, de wensen en de behoeften van de klanten. Dat betekent dat het bestuur goed moet luisteren en van tijd tot tijd moet vragen aan haar klanten wat deze behoeften zijn. Je raadt het al: social media speelt ook hier een cruciale rol.


Bron: http://www.edmondhalley.nl/nieuws/item/wet-verplichte-social-media-voor-pensioenuitvoerders-aangenomen/

Wat communiceer je over pensioen en hoe doe je dat?

posted Mar 29, 2012, 2:05 AM by Unknown user

De versluierende en onduidelijke communicatie rondom pensioenen heeft de desinteresse in de hand gewerkt.

“Onder invloed van de hang naar zekerheid en het vermijden van risico’s waren overheid en financiele instellingen in het verleden geneigd om teksten te maken die vooral juridisch sluitend zijn. En vanuit de intentie om deelnemers volledig te informeren bestond de neiging om hen te overladen met informatie. Dit heeft tot gevolg dat mensen deze informatie met moeite tot zich nemen en onvoldoende begrijpen. Ook de berichtgeving in de media speelt daarin een rol. Ten tijde van het uitbreken van de crisis ging het over dekkingsgraden en indexering – abstracte begrippen die voor de gemiddelde Nederlander ’hoog over’ zijn. Burgers begrijpen niet wat indexering is, en als ze het al begrijpen, onderschatten ze het effect ervan. De discussie over het pensioenakkoord in de media gaat vooral over ruzies tussen sociale partners en niet over de vraag wat het voor mensen zelf betekent. Dit geeft hen een goed excuus om achterover te leunen; het gaat immers niet over hen.”

Dit schrijven Prof. dr. Fieke van der Lecq en Drs. Olaf Simonse in het whitepaper 'Pensioenbewustzijn vergroten, hoe doe je dat?', een uitgave van Wijzer in Geldzaken.

Sinds eind 2011 neemt Wijzer in geldzaken als expert deel aan de werkgroep Pensioencommunicatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Centraal in deze werkgroep staat de vraag hoe de periodieke en structurele communicatie over pensioen richting deelnemers, pensioengerechtigden en andere belanghebbenden effectief kan worden ingericht.
In de werkgroep wordt gekeken naar "wat" er gecommuniceerd moet worden en "hoe" dit het beste kan worden gecommuniceerd, zodat eventuele drempels worden overwonnen en meer mensen inzicht krijgen in hun pensioen.

De do's zijn verder toegelicht in de whitepaper 'Pensioenbewustzijn vergroten, hoe doe je dat?'.

Automatisch leeftijdsontslag voor deel werknemers van de baan

posted Mar 28, 2012, 11:57 PM by Unknown user


Mensen die na 1 april met pensioen gaan, lopen geen inkomensgat op. Eerder leek dat wel zo te zijn, door een nieuwe wet die vanaf 1 april van kracht wordt. Die nieuwe wet bepaalt, dat mensen pas AOW krijgen vanaf de dag dat ze 65 jaar worden. Tot nu toe was dat vanaf de eerste dag van de maand waarin iemand 65 werd. 

Veel mensen worden automatisch ontslagen op de eerste van de maand waarin ze 65 worden. Aangezien ze pas vanaf hun verjaardag AOW gaan krijgen vanaf 1 april, kost dat tot een volle maand inkomen, als u op de 31ste van de maand jarig bent. 

Gelijke behandeling
Maar nu blijkt dat cao-bepalingen die ontslag op de eerste van de maand waarin iemand 65 wordt mogelijk maken, nietig zijn op basis van de wet Gelijke Behandeling Leeftijd en Arbeid. Dat hebben juristen van FNV Bondgenoten uitgezocht. De werkgever mag de werknemer dus niet ontslaan en moet het loon gewoon doorbetalen. De werknemer op zijn 65ste verjaardag ontslaan kan ook niet zomaar. Dat vereist een cao-bepaling die dat regelt. Ontslag kan dus alleen met wederzijdse goedkeuring of met een ontslagvergunning. Het 'automatisch leeftijdsontslag' is in deze situatie volledig verdwenen. Dat betekent wel, dat mensen moeten blijven werken en een eventueel ontslag door de werkgever moeten weigeren. 
In cao's waarin ontslag pas op de verjaardag, of de eerste dag van de maand erna plaatsvindt, ligt dat anders. FNV Bondgenoten wil in alle cao's van het automatisch leeftijdsontslag af. Mensen moeten zelf kunnen kiezen wanneer ze stoppen met werken. 

Vrijwillig doorwerken
FNV Bondgenoten hoofdbestuurder Willem Noordman: "Het verdwijnen van het automatisch ontslag is een mooie bijkomstigheid van deze opschuiving van de AOW-uitkering. Maar het schept wel veel onduidelijkheid. Wij zijn blij met de nietigverklaring, want anders zouden veel bijna 65-jarigen erg gedupeerd zijn en niet prettig aan hun pensioen beginnen. De nietigverklaring past bij de toekomstige ontwikkeling dat mensen vrijwillig langer door mogen werken. We willen dit dus ook in cao's regelen waar mensen nu nog op hun 65ste verjaardag ontslagen worden, of de eerste dag van de maand erna. Mensen moeten zelf kunnen bepalen, wanneer ze stoppen. Overigens blijft er nog wel een inkomensprobleem voor mensen die al voor hun 65ste zijn gestopt met werken door hun pensioen naar voren te halen. Die missen een paar dagen tot een paar weken de AOW."


Bron: http://www.managersonline.nl/nieuws/12101/automatisch-leeftijdsontslag-voor-deel-werknemers-van-de-baan.html


Europese organisaties wijzen op gevaren herziening IORP-richtlijn

posted Mar 8, 2012, 2:17 AM by Unknown user

Acht Europese koepelorganisaties, waaronder EFRP en AEIP, hebben de Europese Commissie opgeroepen de herziening van de IOPR-richtlijn in heroverweging te nemen.

Volgens de organisaties brengt het toepassen van wetgeving voor verzekeraars op pensioenfondsen, die fundamenteel van elkaar verschillen, aanzienlijke risico’s met zich mee.

Donderdag 1 maart vond in Brussel een hoorzitting over de IORP-richtlijn plaats.

Bron: EFRP

Kamerbrief over concurrentie van PPI’s

posted Mar 5, 2012, 4:03 AM by Unknown user

In een brief aan de Tweede Kamer reageert minister Kamp op vragen van de vaste commissie voor SZW over concurrentie tussen premiepensioeninstellingen (PPI’s) en ondernemingspensioenfondsen (opf’en).

Kamp wijst erop dat naast PPI’s ook opf’en en verzekeraars een beschikbare premieregeling kunnen aanbieden, die goedkoper is voor de werkgever en waarvan de risico’s bij de werknemer liggen.

Verder geeft Kamp aan dat de zwaarte van het toezicht wordt bepaald door de aard van de regeling. De bepalingen van het FTK zijn niet van toepassing op beschikbare premieregelingen. Ook schrijft de minister dat er geen wettelijke bijstortingsverplichting bestaat.

Bron: Ministerie van SZW

donderdag 01-03-2012

1-10 of 23