flexIQ steunt de voedselbank

De voedselbank, veel mensen maken er in Nederland gebruik van. flexIQ ondersteunt deze belangrijke organisatie.

Een paar vragen voor Magchiel Kessen en Gerrit Noorman.

Was er een specifieke aanleiding om Voedselbanken Nederland te ondersteunen?

Wij liepen al langer rond met het idee om als bedrijf een mooi en nuttig initiatief te ondersteunen, eigenlijk al sinds onze verzelfstandiging vorig jaar. Maar door alle drukke werkzaamheden in het kader van de op- en uitbouw van het bedrijf, hebben wij daar onvoldoende tijd aan kunnen besteden. De Corona-tijd heeft ons in beweging gebracht. In de afgelopen jaren brachten wij onze relaties zo vlak voor kerst altijd een geschenk, vaak een mooie fles wijn. Doordat onze klanten nu allemaal vanuit huis werken was dat dit jaar niet mogelijk. Toen hebben wij besloten om het geld dat wij daar jaarlijks aan besteden aan een goed doel over te maken.

En waarom Voedselbanken Nederland?

Allereerst zijn wij bijzonder geraakt door het feit dat zoveel mensen in Nederland geen geld hebben om eten te kopen; meer dan 1 miljoen mensen leven in ons land onder de armoedegrens. De voedselbank is voor een grote groep regelmatig het enige adres om voldoende eten te krijgen. Zo hebben in 2019 151.000 mensen gebruik gemaakt van deze waardevolle organisatie. Door Corona is het aantal klanten sinds vorig jaar met 8,5% gegroeid, met lokale uitschieters van meer dan 40% in bijvoorbeeld Amsterdam. De voedselbank bereidt zich helaas voor op een nog stevigere groei.

Op een middag toen wij aan het nadenken waren hoe wij onze eindejaarsgeschenken bij onze relaties thuis konden krijgen, hebben wij het roer omgegooid. In plaats van flessen wijn voor onze relaties, willen wij mensen ondersteunen die het veel minder hebben.

En zo kwam Voedselbanken Nederland in beeld. Zij zijn de landelijke koepelorganisatie die de 172 plaatselijke voedselbanken helpen, nieuwe lokale initiatieven ondersteunen en tevens de logistiek regelen. Voedselbanken werken uitsluitend met vrijwilligers, dus er is ook geen sprake van hoge overheadkosten. Het geld komt direct ten goede aan mensen die het lastig hebben. Daarbij helpen zij ook om verspilling van voedsel tegen te gaan; vorige jaar 44 miljoen producten met een waarde van € 74 miljoen.

Blijft het bij het eenmalig overmaken van een gift?

Als wij iets doen, dan doen wij het meteen goed en ook voor de langere termijn. Deze werkwijze geldt in onze eigen business en dat willen wij ook voor de voedselbanken zo insteken. Onze klanten, medewerkers en businessrelaties vertellen wij over de voedselbank en wat dit betekent voor veel mensen. Op deze manier hopen wij dat het aantal sponsors verder groeit en tevens dat ons netwerk geactiveerd wordt om bijvoorbeeld als vrijwilliger actief te zijn bij een voedselbank bij hem/haar in de buurt.

Zo heeft Corona ons op het spoor gezet van een mooie organisatie die veel betekent voor mensen die het moeilijk hebben….. Doe je met aan ons mee?

Meer weten?

www.voedselbankennederland.nl of neem contact op met Magchiel Kessen en Gerrit Noorman.