over flexIQ

een hecht team professionals, met oog voor elkaar en de klant

Met ruim 75 professionals zijn wij dagelijks actief in de markt. Met onze medewerkers en onze inhuur vervullen wij functies als tester, functioneel beheerder, actuarieel specialist, migratie- en implementatieconsultant, business analist,
informatie analist, data expert, 

pensioencommunicatie s
pecialist, project- en programmamanager en
pensioenadministratie consultant.

over flexIQ een hecht team professionals, met oog voor elkaar en de klant

Met ruim 75 professionals zijn wij dagelijks actief in de markt. Met onze medewerkers en onze inhuur vervullen wij functies als tester, functioneel beheerder, actuarieel specialist, migratie- en implementatieconsultant, business analist,
informatie analist, data expert, 

pensioencommunicatie s
pecialist, project- en programmamanager en
pensioenadministratie consultant.

ons DNA

Lange termijngericht, transparant, de lat hoog leggen in alles wat wij doen, continue aandacht voor samenwerking, groei en verbetering.

De pensioenmarkt verandert continu. Wet- en regelgeving (bijvoorbeeld het pensioenakkoord), politieke, economische en maatschappelijke invloeden veroorzaken veel turbulentie. Onze ambitie is een oplossing te bieden voor alle pensioenproblemen binnen uw administratie systemen.

onze drive en passie

Innoveren en daarmee lagere kosten mogelijk maken en de dienstverlening naar deelnemers en klanten blijvend verbeteren.


Wij willen het verschil maken in de pensioenmarkt. Relevante vernieuwingen in consultancy, BPO beheer en IT oplossingen in de markt zetten.

historie

2021
De impact van flexIQ groeit; niet alleen zijn er inmiddels ruim 70 consultants actief bij onze klanten, ook wordt samen met Afas uit Leusden hard gewerkt aan een innovatieve excasso-oplossing. Piet Mars ( medeoprichter van Afas ) is toegetreden tot de Raad van Advies.
2020
Onze consultancy dienstverlening passeert de grens van 55 professionals. Ook wordt BPO beheer in de markt gezet en het aantal samenwerkingsverbanden neemt fors toe.
2019
Verzelfstandiging. Magchiel en Gerrit nemen de aandelen van Keylane over en gaan zelfstandig verder. De dienstverlening wordt uitgebreid met IT oplossingen.
2016
Magchiel Kessen en Gerrit Noorman hebben de dagelijkse leiding van flexIQ. Samen met de andere medewerkers bouwen zij de dienstverlening verder uit. Dit resulteert in een groei van het aantal medewerkers en ook in het aantal klanten.
2012
Onderdeel van Keylane. De kennis van verschillende pensioenadministratie systemen neemt snel toe. Dit gaat gepaard met een forse groei in de realisatie van uiteenlopende implementatie opdrachten.
2011
Naast groei in het aantal medewerkers breidt de dienstverlening zich ook uit naar een ander terrein: het uitvoeren van werving & selectie opdrachten voor onze klanten in de pensioenmarkt.
2009
Verhuizing naar Houten. Het aantal medewerkers en het aantal klanten neemt verder toe.
2007
De eerste wapenfeiten van flexIQ dateren van 2007. In oktober van dat jaar zag flexIQ het levenslicht. Gestart met een enkeling in de consultancy en daarna gestaag uitgebreid.

waar wij voor staan

deskundig

Wij zijn zeer deskundig op het snijvlak van IT en pensioenen. Bij ons kun je rekenen op mensen die er écht verstand van hebben.

bevlogen

Wij doen ons werk met passie. Gedreven en betrokken leveren de professionals van flexIQ voor onze klanten dagelijks uitzonderlijke prestaties.

effectief

Wij doen alles wat nodig is om het afgesproken doel te behalen. Het effect van ons werk is merkbaar. De consultants van flexIQ zijn gemotiveerd en maken het verschil.

eigenzinnig

We zijn anders dan anderen en durven ons hoofd boven het maaiveld uit te steken. We zijn overtuigd van onze expertise en zijn succesvol.

superieur

Wij vallen op door superieure kwaliteit te leveren in ons werk. Onze dienstverlening is pro-actief, persoonlijk en lange termijn gericht.

klanten over flexIQ

"Ik werk al jaren prettig samen met flexIQ. Wat mij aanspreekt is de no nonsense aanpak en hun oog voor fit en kwaliteit. De opdracht en de behoefte worden vooraf goed doorgrond, er wordt meegedacht in de oplossing en de aangeboden kandidaten passen altijd goed op de vraag. Als er twijfel is bij een aangeboden kandidaat dan wordt dat vooraf ook bespreekbaar gemaakt. De hoge kwaliteit van de mensen maakt dat deze snel een grote waarde toevoegen aan het proces en het team waarin zij werken."
Michael Meijer
productowner pioen changeketen pensioenbeheer, PGB Pensioendiensten
“Sinds een kleine 10 jaar doen wij met enige regelmaat een beroep op flexIQ voor het leveren van tijdelijke ondersteuning bij werkzaamheden voor onze pensioenuitvoering. Dat zijn bijvoorbeeld informatie analisten, testers, stafmedewerkers of administratieve medewerkers. Zonder uitzondering is tot nu toe iedere inzet vanuit flexIQ erg succesvol gebleken. flexIQ kent zijn medewerkers en onze organisatie, waardoor de juiste mensen worden voorgesorteerd. De rode lijn die wij zien in het functioneren van de flexIQ medewerkers is dat ze snel ingewerkt en dus productief zijn, kwalitatief hoogstaand werk leveren, breder kijken dan hun eigen takenpakket en goed communiceren en samenwerken. Daarnaast geldt voor flexIQ en zijn medewerkers: afspraak is afspraak. Kortom: een goede partner voor het bereiken van resultaten!”
Annemiek Kessels & Rob Meyer
teammanager pensioenuitvoering & manager change
"Ik werk al sinds de oprichting van flexIQ in 2007 met hen samen. In de periode dat wij complexe migraties en wetgevingstrajecten moesten doen, maar ook nu waarin we steeds meer aan procesautomatisering werken. Altijd hebben we goede collega’s gedetacheerd gekregen. Mensen die flexibel zijn en iets extra’s brengen. Voor mij is flexIQ gewoon een betrouwbare partner."
Lucien Rooker
manager account support life corporate
Wij nemen al vele jaren diensten af van flexIQ en de laatste periode doen we dat vanuit een nauw samenwerkingsverband met Atos. De combinatie bevalt ons en de expertise die flexIQ inbrengt is van belang om onze dienstverlening aan fondsen blijvend op een hoog niveau te houden. Kernwoorden, toegankelijk, open en vooral meedenkend. Door de flexibele schil zijn wij in staat om de continuïteit op onze IT systemen te borgen terwijl we aan het vernieuwen zijn. Zo moet samenwerking werken.
Emiel Alessie
manager IT